П`ятниця, 22.02.2019, 21:27
Вітаю Вас Гість | RSS

НВК "Берегометська гімназія"

Форма входу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 228
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Продовження_1

Педагог-організатор Гаджа Степанія Василівна -  «спеціаліст першої категорії». Має стаж педагогічної роботи 8 років. Зарекомендувала себе сумлінним, відповідальним, здібним, талановитим педпрацівником, вмілим організатором учнівського колективу. Володіє ефективними формами і методами організації виховного процесу. Вміло організовує роботу з учнями в позаурочний час. Добре обізнана із сучасними вимогами щодо проведення позакласних заходів, з методичною літературою з питань виховної роботи з учнівським колективом. Проведені заходи (свята, ранки, вечори) відзначаються чіткими, емоційними, добре продуманими виступами дітей. Особливого значення надає художньо-естетичному вихованню учнів, розвитку їх творчих здібностей. Вміло використовує в роботі літературні та музичні твори, пише вірші, слова пісень, складає оригінальні сценарії свят, є керівником танцювального колективу "Дитяча фантазія". Емоційна, творча, відповідальна. Є вмілим організатором учнівського самоврядування в гімназії, діяльність якого спрямовує на конкретизацію роботи кожного центру, на формування в учнівської молоді громадянської зрілості, активності, морально-етичних цінностей. відповідальності за доручені справи. Створена нею модель учнівського самоврядування забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та гімназії. Виховує в учнів доброту, щедрість, милосердя, вчить любити навколишній світ і життя.

Вчитель  початкових класів Данко Степанія Іванівна -   «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель», відмінник освіти України. Її педагогічний стаж складає 22 роки. Зарекомендувала себе здібним, талановитим педпрацівником, вмілим організатором учнівського колективу. Досконало володіє основами педагогіки та психології початкового навчання. Забезпечує високий рівень уроків, що відзначаються правильною організацією праці, різноманітністю форм і методів. Творчість учительки, постійний пошук допомагають у плануванні та проведенні уроків-подорожей, уроків-змагань, уроків-свят. Працює над проблемою „Усна народна творчість як засіб розвитку логічного мислення в учнів молодшого шкільного віку". Використовуючи засоби народної педагогіки у навчальному процесі, сприяє розвитку природних нахилів учнів, стимулює розумову їх діяльність. Розвиває пізнавальні, творчі здібності та інтереси школярів, привчає їх до самостійності. Багато уваги приділяє розвитку усного і писемного мовлення учнів, виробленню в них навиків виразного читання, каліграфічного письма, математичного обчислення. Кабінет початкового навчання естетично оформлений, у ньому зібрано достатньо ілюстративного і роздаткового матеріалу. Виховує в учнів повагу до однокласників, знайомих, старших. Прищеплює любов до українського  народу,  його  звичаїв  і традицій,  батьків, рідної землі, навколишньої  природи. Вчить жити за законами честі, добра, справедливості. У II етапі Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник — 2004" їй присвоєно звання лауреата II ступеня у номінації „Вчителі початкових класів".

Вчитель початкових класів Раца Людмила Іванівна – «спеціаліст»,  «старший вчитель», відмінник освіти України. Стаж педагогічної роботи 20 років. Здібний педпрацівник, вмілий організатор навчально-виховного процесу, дуже добре володіє педагогікою та психологією початкового навчання. На високому рівні проводить уроки, які відзначаються правильною організацією праці, різноманітністю форм і методів. Постійно працює над удосконаленням сучасного уроку. Не обмежується проведенням тільки стандартних уроків. Творчий пошук учительки допомагає в плануванні та проведенні уроків-подорожей, свят, уроків-змагань, уроків-КВК. Традиційним вже стало проведення інтегрованих уроків. Вдало вирішує проблему, над якою працює: „Інтерактивні методи навчання як форма організації роботи в початковій школі". Кабінет початкового навчання оформлений згідно вимог, має сучасний і затишний вигляд. В ньому є весь дидактичний та роздатковий матеріал, який систематизований відповідно освітніх галузей і тем, зберігається в естетично оформлених папках. Розвиває пізнавальні, творчі здібності та інтереси школярів, привчає їх до самостійності. Працює над виробленням в учнів обчислювальних навиків, навиків каліграфічного письма та правильного виразного читання. Багато уваги приділяє розвитку усного і писемного мовлення школярів. Працює над вивченням індивідуальних особливостей молодших школярів. Виховує в них повагу до старших. Вчить любити рідну землю, народ, його звичаї, традиції. Відзначається високою культурою, уважним, чуйним, турботливим ставленням до учнів. Користується авторитетом серед колег, батьків.
 Вчитель початкових класів Іванюк Юлія Степанівна– «старший вчитель». Її педагогічний стаж складає 16 років. Володіє основами педагогіки та психології початкового навчання. Забезпечує належний методичний рівень уроків, що відзначаються правильною організацією праці. Працюючи над проблемою «Роль гри у розвитку уваги учнів», використовує різноманітні форми і методи роботи, запроваджує інноваційні технології. Творчий пошук вчительки сприяє тому, що вона досить цікаво і вдало проводить нестандартні уроки: уроки-казки, уроки-свята. Вдало поєднує навчальний матеріал з сучасністю, вміло здійснює міжпредметні зв'язки на уроках. Працює над забезпеченням словникового запасу учнів, виробленням у них орфографічних та пунктуаційних навиків, над розвитком їх зв'язного мовлення, формує вміння правильного користування підручником, словниками, довідковою літературою. Зацікавлює дітей проведенням навчальних ігор, розгадуванням ребусів, кросвордів, шарад. Розвиває пізнавальні, творчі здібності та інтереси школярів, привчає їх до самостійності. Забезпечує єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Її уроки глибоко продумані, і в кожному елементі відчувається особистий внесок вчителя. Уроки унаочнені необхідним ілюстративним та роздатковим матеріалом. Кабінет початкового навчання естетично оформлений. Роздатковий матеріал згрупований за темами відповідних навчальних дисциплін. Виховує в учнів повагу до старших, вчить любити рідну землю, народ, звичаї, обряди, батьків, природу. Вчить жити за законами моралі.
    Вчитель української мови Перепелиця Алла Василівна- «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист», відмінник освіти України. Її педагогічний стаж складає 20 років. Високий рівень професіоналізму, здібності і талант педпрацівника забезпечують вмілу організацію учнівського колективу на плідну і результативну навчально-виховну роботу. Результати фахового тестування, співбесід свідчать про міцні і ґрунтовні знання педагогіки, психології, української мови і літератури як навчальних дисциплін. Вдало вирішує методичну проблему „Міжпредметні зв'язки на уроках мови і літератури", над якою творчо працює протягом 5 років. Володіє особливим умінням проведення сучасного уроку, вдало використовує пошуковий метод навчання. Забезпечує єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Вивчаючи кращі твори українських авторів, залучає школярів до скарбниці української літератури, до формування в них національної свідомості, високих патріотичних почуттів. Її уроки добре продумані. Великий досвід, глибока обізнаність у галузі літератури, педагогічна майстерність, досконале знання предмету дає змогу захопити, зацікавити учнів літературним героєм, його рисами характеру, змістом твору, проникнути у найпотаємніші куточки учнівських душ, читаючи поезію Лесі Українки, Ліни Костенко, Олександра Пушкіна, Сергія Єсеніна, Василя Симоненка, здійснювати міжпредметні зв'язки. На уроках вчить учнів не тільки повно сприймати, переживати художні образи, а й працювати над текстом, роздумувати над ним, опираючись на власні життєві враження і отримані знання, грамотно висловлювати свої думки в усному і писемному мовленні. На уроках мови надає значення вправам практичного характеру, роботі зі словом, реченням, текстом, формуванню у школярів належного рівня мовленнєвої діяльності. Її учні - переможці II туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови і літератури, III етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Загальна культура, високі моральні якості, ввічливість, працелюбність і відповідальність за доручену справу сприяють високому авторитету серед колег, учнів, батьків, односельчан.

    Вчитель світової літератури Мойсюк Людмила Іванівна - «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист», відмінник освіти України. Її педагогічний стаж складає 23 роки. Працює над проблемою «Формування творчої особистості засобами художньої літератури через використання інтерактивних технологій». Формує в учнів уявлення про єдність світового літературного, культурного і цивілізаційного процесу, надаючи значну увагу самобутності національних особливостей, неповторності внеску до світової скарбниці людства кожної національної літератури. Забезпечує високий методичний та фаховий рівень викладання зарубіжної літератури. Високий рівень професійної компетентності, педагогічна майстерність сприяє проведенню змістовних і ефективних уроків. У процесі роботи домагається глибоких і міцних знань. Вивчає та впроваджує новітні технології викладання: особистісно-зорієнтоване навчання, інтерактивне навчання. Приділяє увагу проблемі активізації читацького досвіду учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури. Проводить нетрадиційні уроки. Спонукаючи учнів до роздумів і пошуків, проводить уроки-лекції, уроки-диспути. Забезпечує єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. На уроках вчить учнів не тільки повно сприймати, переживати художні образи, а й працювати над текстом, роздумувати над ним, опираючись на власні життєві враження і отримані знання, грамотно висловлювати свої думки в усному і писемному мовленні. Приділяє увагу позакласній роботі. Проводить різноманітні заходи. Її вихованці — переможці II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із зарубіжної літератури, учасники III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, члени наукової секції „Зарубіжна література" наукового об'єднання „Інтелект".

     Вчитель українознавства Щербан Теофіла Іванівна - «спеціаліст вищої категорії»,  «старший вчитель». Стаж педагогічної роботи 28 роки. Проявляє високий рівень професіоналізму. В процесі фахового тестування, співбесід, психології, методики викладання українознавства. Вдало вирішує методичну проблему. "Розвиток пізнавальних інтересів учнів до народнопоетичної спадщини", над якою творчо працює протягом декількох років. Забезпечує високий науково - теоретичний рівень уроків. Постійно працює над підвищенням ефективності уроків, приділяє належну увагу вибору оптимальних методів, прийомів, засобів навчання, проблемі удосконалення сучасного уроку. У своїй роботі використовує такі методичні прийоми, які спонукають учнів до пошуків, роздумів, формують у них національну свідомість. Багато уваги приділяє розкриттю досвіду народу на всіх етапах часо-простору, плеканню в молодого покоління щирих почуттів любові до України та світового українства, поваги до інших народів, сприянню активного українотворення. Особливе місце в роботі вчителя посідають уроки всебічного, комплексного і системного вивчення й висвітлення генезису людини, України її українства. Важливою ділянкою роботи вважає: виявлення розуміння людської сутності, поняття життя і смерті, добра і зла, прекрасного і потворного; досвід поколінь та історичні уроки розвитку української людини, родини, етносу, нації, природи, мови, держави, культури. Надає значення урокам-зустрічам з яскравими особистостями краю, екскурсіям на виробництва, музеї, природу. Формує в учнях громадські якості та ідеали. На уроках спостерігається велика робота над термінами, коли з'ясовується поняття, зміст, значення слів, цікава співпраця з учнями, доброзичлива і дружня атмосфера. 

Вчитель німецької мови Бойчук Любов Михайлівна -  «спеціаліст вищої категорії»,  відмінник освіти України. Стаж педагогічної роботи 17 років. Має високу фахову теоретичну підготовку. Володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Активно впроваджує в роботу нові технології викладання. Має добрі знання з методики викладання іноземної мови. Працюючи над проблемою "Інноваційні методи викладання німецької мови" домагається міцних знань учнів з німецької мови. Враховуючи вимоги часу, спрямовує свою роботу на те, щоб формувати в учнів комунікативну компетенцію, розвиває в учнів мовні, інтелектуальні і пізнавальні здібності, розширює їх світогляд, сприяє глибокому розумінню культури держав. Важливе місце відводить оволодінню учнями всіх видів мовленнєвої діяльності: читанню, мовленню, аудіюванню, письму. Вдосконалює структуру уроків, використовує інтерактивні методи викладання, домагається реалізації мети уроку. Уроки відзначаються емоційністю, творчим пошуком, насиченістю форм роботи. Моделює та проводить уроки відповідно до реалізації принципів в особистісно-орієнтоване навчання. Добре володіє німецькою мовою. Розробляє тестові завдання, інтерактивні завдання, які використовує під час відкритих уроків. Працює над поповненням та систематизацією роздаткового дидактичного матеріалу. Під час роботи з учнями домагається результативності. Її учні - переможці II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, учасники III етапу Всеукраїнської олімпіади. З кращими знавцями мови розпочала науково-дослідницьку роботу в науковому об'єднанні гімназії "Інтелект". Активно бере участь в роботі методоб'єднання вчителів іноземної мови гімназії. Регулярно проводить відкриті уроки, заходи під час проведення предметних тижнів та місячників, виступає з повідомленнями, вивчає передовий педагогічний досвід, надає методичну допомогу молодим фахівцям.


   Вчитель німецької мови Запаранюк Анатолій Іванович – «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель», відмінник освіти України. Стаж роботи 20 років. Має високу фахову теоретичну підготовку. Володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Активно впроваджує в роботу нові технології викладання. Має високий рівень знань з методики викладання іноземної мови. Працюючи над проблемою "Інтерактивні технології при вивченні німецької мови", створює постійно на уроках педагогічні ситуації спілкування, домагається міцних знань учнів з німецької мови. Враховуючи вимоги часу, спрямовує свою роботу на те, щоб формувати в учнів комунікативну компетенцію, розвиває в учнів мовні, інтелектуальні і пізнавальні здібності, розширює їх світогляд, сприяє глибокому розумінню культури держави, мову якої вивчають. Важливе місце відводить оволодінню учнями всіх видів мовленнєвої діяльності: читання, мовлення, аудіювання, письма. Вдосконалює структуру уроків, використовує інтерактивні методи, домагається реалізації мети уроку. Уроки відзначаються насиченістю форм роботи, творчим  пошуком,  емоційністю.  Моделює     та проводить  уроки  відповідно  до реалізації принципів особистісно орієнтованого навчання. Постійний творчий пошук вчителя сприяє тому, що він досить вдало проводить нестандартні уроки та оригінальні виховні заходи з використанням аудіо- та відеотехніки. Належну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Сумлінний, відповідальний, наполегливий. Характеризується загальною культурою, високими моральними якостями.

    Вчитель англійської мови Штефуряк Галина Кузьмівна«спеціаліст вищої категорії»,  «старший вчитель», відмінник освіти України. Стаж педагогічної роботи 17 років. Забезпечує високу результативність праці. Має міцну фахову методичну підготовку. Високий рівень професійної компетентності, педагогічна майстерність сприяє проведенню змістовних ефективних уроків. Бездоганно володіє англійською мовою. Працюючи над методичною проблемою «Удосконалення усного іноземного мовлення в процесі позакласної роботи в школі» домагається глибоких і міцних знань учнів. Впроваджує та використовує на уроках нові, сучасні, перспективні технології навчання, які забезпечують гармонійний розвиток, самостійність, творчість дитини, вільну реалізацію її природних задатків. Свою роботу спрямовує на формування в учнів комунікативної компетенції, розвиває мовні та інтелектуальні здібності, наполегливо працює над оволодінням учнями всіма видами мовленнєвої діяльності: (читанням, письмом, аудіюванням, мовленням). Постійний творчий пошук вчителя сприяє тому, що він досить вдало проводить інтерактивні уроки, виховні заходи, створює умови для реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Захоплює учнів цікавою позакласною роботою. Її учні співають, декламують, інсценують англійською мовою. Працьовитість, відданість справі приносять результативність. Її вихованці - переможці II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, члени наукової секції "Іноземні мови" наукового об'єднання "Інтелект", які працюють над написанням науково-дослідницьких робіт. Планує та проводить нетрадиційні предметні тижні. Постійно підвищує свій професійний рівень. Вивчає та впроваджує перспективний педагогічний досвід колег. Її учні - студенти факультету іноземних мов. Як досвідчений вчитель надає методичну допомогу молодим фахівцям. Кабінет англійської мови - кращий кабінет району та гімназії. Це результат щоденної клопітливої праці вчителя. В кабінеті зібрано багатий систематизований дидактичний матеріал. 

 

   Вчитель історії Корнецька Параска Василівна – «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист», відмінник освіти України. Це здібний, талановитий, працелюбний і вимогливий педагог з 27-річним стажем роботи.  Вдало вирішує методичну проблему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії». Великий досвід, глибока обізнаність, педагогічна майстерність, досконале знання предмету дає змогу проводити проблемні уроки, уроки-дискусії, уроки пошуку необхідної інформації в атмосфері вільного взаємоспілкування. Багато уваги приділяє вивченню історичних документів, роботі з картами, посібниками. Важливе місце відводить на уроках знанням учнів з хронології, роботі з підручником, з історичними термінами. Забезпечує єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Уроки відзначаються правильною організацією праці, чітким визначенням мети, логічним взаємозв'язком етапів уроку, оригінальним підсумком уроку. Привчає учнів до самостійної роботи на шляху здобуття та застосування знань, спонукає їх до логічного мислення, вчить аналізувати, співставляти, робити узагальнення. Формує в учнів світогляд та стиль мислення, розкриває учням роль знань з історії в житті людини та суспільства. Через історичне висвітлення проблем вітчизняної та всесвітньої історії, формує патріотичні почуття, національну гордість та свідомість, пізнавальну активність особистості. У роботі досягає хорошої результативності. Її  учні займають призові місця у II, III і IV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

   Вчитель математики Берник Галина Миколаївна – «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист», відмінник освіти України. Її педагогічний стаж складає 29 років. Відзначається педагогічною майстерністю. Проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. Досконало володіє ефективними, сучасними формами та методами проведення уроків математики, домагається глибоких та міцних знань учнів. Постійно впроваджує елементи новаторства. Вчить учнів викладати свої думки логічно, вичерпно та локанічно. Вдало застосовує метод блочної системи вивчення програмового матеріалу. Використовує елементи цікавої математики, практичного використання математичних методів та прийомів в різних галузях діяльності людини. Привчає учнів до самостійної творчої роботи на шляху здобуття та застосування знань. Розвиває ініціативу, природні задатки вихованців. Домагається високої результативності. Багато її вихованців обрали професію вчителя математики. Відзначається загальною культурою, високими моральними якос­тями. Користується заслуженою повагою серед колег, авторитетом серед учнів та громадськості, моральними якостями, широкою ерудицією.

   Вчитель математики і предмету «Захист Вітчизни» Горопяк Іван Онуфрійович«спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель». Стаж роботи 25 років.Проявляє високий рівень професіоналізму. Досконало володіє сучасними методами і формами проведення уроків математики. Домагається засвоєння учнями глибоких та міцних знань. Вчить учнів викладати свої думки вичерпно, логічно і лаконічно. Працює над проблемою «Роль нетрадиційних уроків у активізації учнівської діяльності на уроках математики».Налаштовує учнів до індивідуальної творчої роботи на здобуття та застосування знань. Допомагає розвивати природні задатки, здібності, нахили до математики. Проводить уроки відповідно до реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання. Системно працює над організацією навчально-пізнавальної та самостійної роботи учнів. Інтенсивно використовує різноманітні форми роботи на уроці, формує в них свідоме оволодіння знаннями, вміннями і практичними навичками. Володіє вмінням зацікавити своїм предметом. Цікаво використовує груповий метод роботи на фрагментах уроку. Використовує роздатковий методичний матеріал. Його вихованці - призери II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із математики. Впроваджує перспективно-педагогічний досвід, надає допомогу молодим вчителям. Активний учасник районного та шкільного методоб'єднання вчителів математики. 

  Вчитель фізики Берник Людмила Вікторівна – «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель». Її педагогічний стаж складає 20 років. абезпечує міцне і свідоме оволодіння учнями знань і вмінь. Високий науково-теоретичний рівень уроків сприяє засвоєнню певної системи знань учнями, формуванню в їх свідомості цілісної картини об'єктивного світу. Вдало вирішує методичну проблему „Міжпредметні зв'язки під час вивчення фізики в школі". Здійснюючи міжпредметні зв'язки, розвиває розумову діяльність школярів, спрямовує їх на відшукування зв'язків, які є в природі, і вивчалися на інших уроках. При розв'язуванні задач з фізики вчить застосовувати знання з математики, хімії, географії. Досконало володіє основами педагогіки, психології, методики викладання, сучасними інноваційними педагогічними технологіями. Її уроки відзначаються правильною організацією праці, активізацією навчальної діяльності учнів, вмілим використанням дидактичного матеріалу, фізичних приладів. Методичні прийоми, які використовує на уроках, сприяють міцному засвоєнню учнями навчального матеріалу, усвідомленню фізичних термінів, символів, практичному застосуванню теоретичних знань на практиці, зокрема при розв'язуванні задач. Великого значення надає фізичному експерименту: демонстраціям, виконанню лабораторних робіт. При цьому розвиває у них самостійність, здібності, інтереси. Домагається від учнів знання основних фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища і процеси. Формує в учнів науковий світогляд і стиль мислення, уявлення про фізичну картину світуПривчає учнів до самостійної творчої роботи на шляху здобуття та застосування знань. Розвиває природні задатки та вміння, прищеплює любов до фізики. Домагається результативності. її вихованці переможці (II м. — 11 кл., III м. — 10, 7 класи) II туру Всеукраїнських олімпіад з фізики, дипломанти зльотів творчої учнівської молоді Гуцульщини. 

 <IMG src="http://bergimn.at.ua/_ph/1/1/2

Погода
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728